bóng đá việt nam: Báo Hàn Quốc cũng quan tâm tình hình tương lai của Quang Hải