bộ y tế: Gạo Nếp Gạo Tẻ: Biết bé Thương là con mình, Kiệt nhảy ra 'đốp' thẳng vào mặt bà Mai rồi quay lưng bỏ chạy