bộ xương dưới nền nhà: Vụ phát hiện bộ xương dưới nền nhà trọ: Lạnh người nghe lời khai của kẻ sát nhân