Bộ Tư lệnh Hải quân: Khoảnh khắc ấn tượng tàu CSB Việt Nam thăm Ấn Độ