Bộ Tư lệnh Hải quân: Tư lệnh hải quân Anh tuyên bố điều thêm tàu chiến tới Biển Đông