Bộ trưởng Công an: Xe cộ chen chúc, đối đầu bên công trường bỏ không