Bộ trưởng Công an: Tai nạn ở Hải Dương: Trưởng công an và nhiều cán bộ xã tử vong