bộ tài chính: Bộ Công thương quan ngại về tình trạng 'bong bóng tài chính' đang âm thầm diễn ra