Bộ Quốc phòng Nga: Bất ngờ lớn: Mỹ 'sản xuất' xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga