Bộ Quốc phòng Nga: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Putin 'chậm hiểu, không đáng tin'