Bồ nhí: Ngọc Trinh bỏ trốn bị… ép cưới trai trẻ trong Vu Quy Đại Náo