Bộ ngoại giao Việt Nam: Việt Nam yêu cầu Trung Quốc ngừng sử dụng trạm khí tượng ở Trường Sa