bố ném con gái 1 tuổi: Video: Bố ném con gái 1 tuổi từ mái nhà xuống đất để phản đối cảnh sát