Bộ luật Hình sự: Đại biểu Quốc hội tranh luận nảy lửa vụ bác sĩ Hoàng Công Lương