Bộ Giao thông vận tải: Bộ trưởng GTVT khen 2 nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa