Bộ Giao thông vận tải: Cãi vã sau va chạm, hai tài xế rút vợt tennis vụt nhau chí tử khiến một người bỏ chạy