Bộ Công thương: Thứ trưởng Công Thương: 'Chưa tăng giá điện sau Tết'