Bộ công an: Người phụ nữ hô 'Thánh Allah vĩ đại' tấn công bằng dao ở siêu thị Pháp