Bộ công an: Bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Minh Chính giữ chức Cục trưởng Cục An ninh mạng