Bình xịt hơi cay: Quá trình 2 nghi can cầm súng đột nhập vào trạm thu phí, khống chế nhân viên cướp 2.2 tỷ đồng mùng 3 Tết