Bình xịt hơi cay: Nhóm người mang bình xịt hơi cay, hành hung dã man một thiếu nữ