Bình xịt hơi cay: Hải Phòng: Tóm gọn 2 đối tượng mang bình xịt hơi cay đi cướp giật