binh lính Trung Quốc: Nguy hiểm đơn vị đổ bộ đường biển của... Lục quân Trung Quốc