binh lính Trung Quốc: TQ: Binh lính lập 'hàng rào sống' để điều khiển giao thông