Bình Dương: Tổng thống Mỹ có ý định đề cử Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á