Bình Dương: Luật sư: Không có căn cứ truy tố Giám đốc Bệnh viện Hòa Bình