biệt thự cổ: Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiễn biệt cố Thủ tướng Phan Văn Khải