Biển số xe đẹp: Bị CSGT thổi phạt, tài xế ôtô biển số 34567 tuyên bố 'sốc óc'