biển số xe: Đại gia Minh 'nhựa' lại chơi trội: Siêu xe triệu USD, biển số siêu đẹp