biển số xe: Ý nghĩa dấu chấm giữa biển số xe 5 số không mấy ai hiểu được