biển ngũ quý: Chơi siêu xe biển ngoại giao: Đại gia mua chui, lậu thuế tiền tỷ

  • Chơi siêu xe biển ngoại giao: Đại gia mua chui, lậu thuế tiền tỷ

    Chơi siêu xe biển ngoại giao: Đại gia mua chui, lậu thuế tiền tỷ

    Xe ngoại giao được miễn thuế và hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao khi sử dụng tại Việt Nam, vì vậy không được sử dụng sai mục đích. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có tình trạng tự ý thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển nhượng "chui” xe ngoại giao cho người khác.

  • Honda Future biển ngũ quý 8, giá trên 250 triệu đồng

    Honda Future biển ngũ quý 8, giá trên 250 triệu đồng

    Dân chơi xe nổi tiếng xứ sở Kẹo Dừa Việt Nam tiếp tục cống hiến cho làng xe chiếc Honda Future độ phong cách Wave 125i Thái Lan với biển số rước tài, rước lộc về nhà.