biển động: Video 'Đồng phục' biển hiệu quảng cáo trên phố Lê Trọng Tấn vì sao thất bại?