biển động: Tổng thống Mỹ nổi thịnh nộ, doạ đóng cửa chính phủ