bia rượu: TP.HCM: Thuế rượu bia cứ tăng, người uống cứ uống

  • TP.HCM: Thuế rượu bia cứ tăng, người uống cứ uống

    TP.HCM: Thuế rượu bia cứ tăng, người uống cứ uống

    TP.HCM đang tập trung lập đề án tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu bia nhằm giảm lượng tiêu thụ đối với mặt hàng này. Tuy nhiên, người tiêu dùng đa phần cho biết: TP tăng thuế cứ tăng, nhưng người uống cứ uống vì đây là thói quen tiêu dùng. Theo thống kê, có đến 80% nam giới sử dụng rượu bia.

  • TP.HCM muốn tăng thuế rượu bia: Một tên hai đích?

    TP.HCM muốn tăng thuế rượu bia: Một tên hai đích?

    Với cơ chế đặc thù về tài chính - ngân sách, TP.HCM đang muốn tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào rượu bia nhằm giảm tác hại của mặt hàng này cũng như tăng thêm ngân sách.