Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tiền đã bố trí, không tiêu được là lỗi