Bí thư Đà Nẵng: Bí thư Đà Nẵng: Sẽ tìm ra người chống lưng cho Mường Thanh