Bí thư Đà Nẵng: Bí thư Trương Quang Nghĩa: 'Chúng ta đừng chê khách Trung Quốc'