bị sát hại: Truy tố nhóm sát hại giám đốc doanh nghiệp bằng 6 viên đạn