bị đuổi vì buồn tiểu: Hài hước bị đuổi vì... 'buồn' tiểu và nhanh nhảu đoảng