bị đuổi: Tìm thấy thi thể ni cô bị đuối nước khi tắm biển