bị đuổi: Thanh Hóa:Trời nắng nóng, người đàn ông xuống sông tắm bị chết đuối