bị đuổi: Máy bay rơi xuống biển, du khách phải bò lên cánh thoát thân