Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi: Quảng Ngãi: Giám đốc BV Sản-Nhi trả lời nghi vấn thai phụ mổ u nang tử vong