Bệnh viện quận 2: Nữ sinh viên bốc cháy do bất cẩn khi chơi lễ hội Halloween