Bệnh viện quận 2: Mù mắt vì chủ quan khi điều trị basedow