Bệnh viện đa khoa Hòa Bình: Bác sĩ Hoàng Công Lương tiếp tục gửi đơn khiếu nại và khẳng định 'không có tội'