Bệnh viện đa khoa Hòa Bình: Bác sĩ Hoàng Công Lương kháng cáo, chuẩn bị hầu tòa lần hai