Bệnh phụ khoa: Cô gái 17 tuổi mọc râu đen đậm, đi khám không ngờ do bệnh phụ khoa