bệnh nhân liệt giường: TP.HCM: Vợ con vỡ òa khi thấy chồng ngồi dậy 'thần kỳ' sau 5 năm liệt tứ chi vì tai nạn giao thông cực nặng