Bệnh nguy hiểm: WHO công bố 10 mầm bệnh nguy hiểm nhất 2018