Bến xe Mỹ Đình: Nghi phạm nổ súng tại bến xe Mỹ Đình khai gì?