bẻ khóa: Đồ chơi phát nổ, mẹ hốt hoảng thấy con trai 8 tuổi chảy đầy máu