bé 10 tuổi bỏ trốn vì bố đánh: Bé trai bị bố và mẹ kế đánh rạn sọ não xin tha cho bố