bầu đức: Bầu Đức: ‘Trù dập Công Phượng, bóng đá Việt Nam sao phát triển được’