bầu cử Đức: Bầu Thắng nói gì khi bầu Tú thôi ứng cử Phó Chủ tịch VFF?