Bắt giữ xe chở nội tạng thối: Bắt giữ xe tải chở hơn 2,4 tấn nội tạng hôi thối đi tiêu thụ