bắt giữ đối tượng: Phát hiện bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm