Bất động sản: Nhà 6m2, không phòng vệ sinh ở Bắc Kinh giá gần 400.000 USD