bắt đối tượng đâm chết người: Đâm chết người câm điếc rồi lên xe bỏ trốn