Bắt cướp: Bất ngờ bị 2 đối tượng dùng thòng lọng cướp chó, thanh niên cố giữ lại bị kéo lê hàng chục mét trên đường