Bắt chủ tịch xã: Chủ tịch xã bị 'tố' vào nhà nghỉ: Buồn vệ sinh nên ghé nhà nghỉ giải quyết