bắt cá 2 tay: Kẻ bất mãn ra tay tàn độc, cả thành phố Mỹ tang thương