bắt cá 2 tay: Bắt cá hai tay, chàng trai nhận được vòng hoa kính viếng