Barca: Chủ tịch Barca để ngỏ khả năng chiêu mộ Pogba