Barca: Messi khước từ siêu lương bổng Man City: Sao không như Ronaldo?