Bão số 13: Video: 13.000 tàu thuyền vào bờ tránh bão ở Vũng Tàu