Bão số 13: Vụ bão 'nuốt chửng' tàu hàng: 3 nạn nhân chưa xác định được danh tính