Bão số 12: Tránh xảy ra sự cố chìm tàu lần thứ 2 tại biển Quy Nhơn