Bão số 12: 12 tàu cá ở Côn Đảo bị bão số 16 đánh chìm và hư hỏng