bão ở Trung Quốc: Công ty Trung Quốc bị tố bắt nhân viên uống máu gà để mừng công